Meny

Vareprøver.no

Search
Bilde av Forskningsetikk

Forskningsetikk

Etikkom.no

Bestill et gratis abonnement av fagbladet Forskningsetikk. Utgis 4 ganger i året av De nationale forskningsetiske komiteene.

Hold deg oppdatert om forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet innen forskning på alle fagområder. En av oppgavene til De nationale forskningsetiske komiteene er å stimulere til debatt om saker som har betydning for forskersamfunnet og befolkningen generelt.

GRATIS

* Abonnementet er gratis.

Se tilbudet
Bilde av Ikon